Hangar Manicómico.

 

Creado no ano 2014 por Carlos Sante e Marta Iglesias

 

Proxecto formativo en clown, en colaboración con Michel Dallaire e os profesores do antigo Hangar des Mines, que ten como obxectivo continuar coa transmisión da súa pedagoxía.
A formación vén organizada en módulos intensivos de continuidade, buscando así acompañar a cada discente na exploración das súas propias características expresivas, para poñelas a servizo do clown.

PRÓXIMAS DATAS

21 de Febreiro de 2022, PuntClown, Tarrasa

 

4, 5 e 6 de Marzo de 2022,A EXPRESIÓN DO CLOWN, Errentería.

info e inscripcións
678 617 913
blankotxo@gmail.com

 

22, 23 y 24 Abril de 2022, A EXPRESIÓN DO CLOWN, Espacio Creativo Gael, Iruña.

info e inscripcións
722326798
teatrogael@gmail.com

 

21,22 y 23 de Octubre de 2022, CLOWN EN RURAL CIRCUS LAB, Artmósfera, Huesca.

 

Puedes consultar toda a información en hangarmanicomico. o preguntar por formacións adaptadas ás túas necesidades.